/Files/images/lto_2020/правила поведінки.jpg

Закон України "Про освіту " від 05.09.2017

Стаття 53.Права та обов’язки здобувачів освіти

1. Здобувачі освіти мають право на: навчання впродовж життя та академічну мобільність;

індивідуальну освітню траєкторію, що реалізується, зокрема, через вільний вибір видів, форм і темпу здобуття освіти, закладів освіти і запропонованих ними освітніх програм, навчальних дисциплін та рівня їх складності, методів і засобів навчання;

якісні освітні послуги;

справедливе та об’єктивне оцінювання результатів навчання;

відзначення успіхів у своїй діяльності;

свободу творчої, спортивної, оздоровчої, культурної, просвітницької, наукової і науково-технічної діяльності тощо;

безпечні та нешкідливі умови навчання, утримання і праці;

повагу людської гідності;

захист під час освітнього процесу від приниження честі та гідності, будь-яких форм насильства та експлуатації, булінгу (цькування), дискримінації за будь-якою ознакою, пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю здобувача освіти;

отримання соціальних та психолого-педагогічних послуг як особа, яка постраждала від булінгу (цькування), стала його свідком або вчинила булінг (цькування);

користування бібліотекою, навчальною, науковою, виробничою, культурною, спортивною, побутовою, оздоровчою інфраструктурою закладу освіти та послугами його структурних підрозділів у порядку, встановленому закладом освіти відповідно до спеціальних законів;

доступ до інформаційних ресурсів і комунікацій, що використовуються в освітньому процесі та науковій діяльності;

забезпечення стипендіями у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;

трудову діяльність у позанавчальний час;

збереження місця навчання на період проходження військової служби за призовом та/або під час мобілізації, на особливий період;

особисту або через своїх законних представників участь у громадському самоврядуванні та управлінні закладом освіти;

інші необхідні умови для здобуття освіти, у тому числі для осіб з особливими освітніми потребами та із соціально незахищених верств населення.

2. На час виробничого навчання і практики здобувачам освіти забезпечуються робочі місця, безпечні та нешкідливі умови праці відповідно до освітніх програм і угод між закладами освіти та підприємствами, установами, організаціями, що надають місця для проходження виробничого навчання і практики. Під час проходження виробничого навчання і практики забороняється використовувати працю здобувачів освіти для цілей, не передбачених освітньою програмою.

3. Здобувачі освіти зобов’язані:

виконувати вимоги освітньої програми (індивідуального навчального плану за його наявності), дотримуючись принципу академічної доброчесності, та досягти результатів навчання, передбачених стандартом освіти для відповідного рівня освіти;

поважати гідність, права, свободи та законні інтереси всіх учасників освітнього процесу, дотримуватися етичних норм;

відповідально та дбайливо ставитися до власного здоров’я, здоров’я оточуючих, довкілля;

дотримуватися установчих документів, правил внутрішнього розпорядку закладу освіти, а також умов договору про надання освітніх послуг (за його наявності);

повідомляти керівництво закладу освіти про факти булінгу (цькування) стосовно здобувачів освіти, педагогічних, науково-педагогічних, наукових працівників, інших осіб, які залучаються до освітнього процесу, свідком яких вони були особисто або про які отримали достовірну інформацію від інших осіб.

4. Здобувачі освіти мають також інші права та обов’язки, передбачені законодавством та установчими документами закладу освіти.

5. Залучення здобувачів освіти під час освітнього процесу до виконання робіт чи до участі у заходах, не пов’язаних з реалізацією освітньої програми, забороняється, крім випадків, передбачених рішенням Кабінету Міністрів України.

Правила для учнів

І. ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА

1. Правила поведінки учнів базуються на чинному законодавстві України.

2. Учень приходить до школи за 10-15 хвилин до початку навчальних занять, займає своє робоче місце, готує все необхідне навчальне приладдя до уроку.

3. Школа – територія, на якій не місце будь-яким видам зброї, в т.ч. ножам, вибуховим, вогненебезпечним речовинам; алкогольним напоям, сигаретам, наркотикам, токсичним речовинам.

4. У школі спілкуються без вживання непристойних виразів і жестів.

5. Йти зі школи та її території в урочний час можна лише з дозволу педагогів або медичної сестри (за узгодженням з батьками).

6. У разі пропуску занять учень надає класному керівнику довідку або записку від батьків (осіб, їх заміняють) про причину відсутності на заняттях. У разі пропуску більше трьох днів – довідку з медичної установи.

7. Учні школи поводяться ввічливо, шанують старших, піклуються про молодших.

8. У школі та поза школою учні поводяться гідно та поважають честь і гідність людей, які знаходяться поруч.

9. Учні бережуть майно школи, акуратно ставляться як до свого, так і до чужого майна, дотримуються чистоти і порядку на території школи.

10. Цькування, бійки та залякування, лихослів’я та знущання над людиною, штовхання та застосування фізичної сили є неприпустимою формою поведінки учнів у школі та за межами школи.

11. Учні можуть користуватися на уроках гаджетами лише для навчання і з дозволу вчителя.

12. Учень щодня веде записи домашніх завдань у щоденник, старанно їх виконує. Щоденник подає на першу вимогу вчителя.

13. Учень приносить на заняття всі необхідні підручники, зошити, інструменти і письмове приладдя.

14. Учні дотримуються принципу академічної доброчесності.

ІІ. ПОВЕДІНКА НА УРОКАХ

1. Учні входять до класу на урок за дзвоником, без спізнень.

2. Коли вчитель входить в клас, учні встають, вітаючи вчителя. Так само учні вітають будь-якого дорослого, який увійшов до класу під час занять.

3. Під час уроку учень дотримується порядку та правил класу, прийнятих учнями разом із учителем.

4. Якщо під час занять учню необхідно вийти з класу, то він повинен попросити дозволу у вчителя.

5. Учень на уроці виконує завдання вчителя.

6. Якщо учень хоче поставити питання вчителеві або відповісти на питання вчителя, він піднімає руку.

7. На уроки фізичної культури учні приходять у спортивній формі та спортивному взутті. Учні, звільнені від занять фізкультурою, обов’язково присутні в залі.

8. Учень має право в коректній формі обстоювати свій погляд і свої переконання при обговоренні різних спірних і неоднозначних питань, які стосуються теми уроку.

9. Учні зобов’язані знати і дотримуватися правил техніки безпеки як під час уроків, так і після їх закінчення.

ІІІ. ПОВЕДІНКА УЧНІВ ДО ПОЧАТКУ, НА ПЕРЕРВАХ І ПІСЛЯ УРОКІВ

1. Під час перерви учень:

- підтримує чистоту і порядок на своєму робочому місці;

- виходить з класу під час провітрювання або за проханням вчителя;

- дотримується вимог чергового вчителя по поверху;

2. Час перерви – особистий час кожного учня. Він може його проводити по своєму розумінню, але не повинен заважати іншим.

3. Під час перерви учні можуть вільно пересуватися в школі, окрім тих місць, де їм заборонено знаходитися в цілях безпеки (горище, підвал, кухня).

4. Під час перерв задля збереження життя та здоров’я та з метою уникнення випадків травматизму серед учнів дозволяється бігати, грати в м’яча лише у місцях, пристосованих для ігор.

5. Небезпечними для учнів є відчиненні вікна, підвіконня. Вікна – не місце для ігор.

6. На перервах учні можуть звернутися до свого класного керівника, чергового вчителя за допомогою, якщо проти них здійснюються протиправні дії.

ІV. ПОВЕДІНКА УЧНІВ У ЇДАЛЬНІ

1. Під час харчування в їдальні належить дотримуватися хороших манер і поводитися пристойно.

2. Учні повинні шанобливо ставитись до працівників їдальні.

3. Учні приходять в їдальню після закінчення уроку, дотримуються черги при отриманні їжі.

4. Розмовляти під час прийому їжі слід неголосно, щоб не турбувати тих, хто їсть поряд.

5. Учні самі прибирають посуд зі столу після вживання їжі.

6. Учні дбайливо ставляться до майна їдальні.

7. Учень заходить у їдальню без верхнього одягу.

V. РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ЗОВНІШНЬОГО ВИГЛЯДУ УЧНІВ

1. У школу учні повинні приходити в одязі, який відповідає перебуванню дитини у суспільних місцях. Стиль одягу – діловий, класичний. Для уроків фізичної культури,

трудового навчання, хімії обов’язкова спеціальна форма.

2. Спортивний одяг, призначений для уроків фізкультури, на інших уроках недоречний.

3. Учні повинні виявляти гарний смак в одязі, дбайливо ставитися до зовнішнього вигляду (в міру використовувати косметику та прикраси, без особливих причин одягати верхній одяг).

4. На урочисті загальношкільні заходи учні приходять у святковому одязі.

5. На вечори, концерти учні вибирають одяг за рекомендацією батьків та на свій розсуд.

VІ. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

1. За порушення цих Правил та Статуту школи учні притягуються до відповідальності, до них можуть бути вжиті такі стягнення:

- усне зауваження;

- запис зауваження в щоденник;

- виклик учня самого або з батьками на засідання Ради профілактики;

- відшкодування завданої учнем матеріальної шкоди його батьками в порядку, встановленому чинним законодавством.

2. Ці Правила розповсюджуються на всіх учнів школи і є обов’язковими для виконання на всій території школи, а також під час усіх заходів, що проводяться у школі.

Кiлькiсть переглядiв: 375

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.